درباره ولدیک

ولدیک | دانشنامه جوشکاری آنلاین

این مجموعه با همکاری استاد گرانقدر جناب آقای دکتر کوکبی پایه گذاری شده و با مجوز کتبی ایشان فعالیت می نماید و به پاس نزدیک به نیم قرن فعالیت مستمر در عرصه های گوناگون علم و صنعت جوشکاری ایران زمین، مزین به نام ایشان است. هدف ولدیک به عنوان یکی از زیرمجموعه های پایگاه اینترنتی ولدیکا، فراهم آوردن راه حل آنلاین (Online Solution) برای کسب اطلاع از معانی، تاریخچه و توضیحات واژگان جوشکاری به زبان فارسی و انگلیسی است که امیدواریم مورد پسند و استفاه کاربران گرامی قرار گرفته و با همکاری ایشان توسعه یابد. از آنجایی که جوشکاری، علم و صنعتی پویاست که به صورت روزانه توسعه یافته و هفته ای نیست که در آن خبر از انجام پژوهشی نوین و یا ابداع فناوری جدید در ژورنال های معتبر ملی و بین المللی منتشر نگردد، لذا به صورت متناسب بر دایره واژگان این علم نیز افزوده شده که پوشش دهی آنها و به روزآوری توضیحات واژگان از جمله ماموریت های سرویس ولدیک است. ولدیک آمادگی کامل دارد تا با همکاری سایر استادان، صنعتگران و صاحبنظران گرامی هرچه بیشتر توسعه یابد.

متن ذیل توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر کوکبی جهت درج در ولدیک | دانشنامه جوشکاری آنلاین ارسال شده است:

 

به نام خدا

ضمن قدردانی از تلاش های بزرگواران در گردآوری اصطلاحات جوشکاری (کارهای پیشین این حقیر) و پایگاه ولدیکا، امیدوارم که دانشنامه حاضر با همکاری صاحبنظران بطور مستمر بهبود یابد.

امیرحسین کوکبی